Landschapstekening erfgoed in Leuven

'Stad met Ziel. Leuven, bewogen door erfgoed', dat is de titel van de landschapstekening waar de Leuvense erfgoedsector de voorbije twee jaar aan werkte. Deze nota is er gekomen op initiatief van de deelraad erfgoed. Ze geeft niet alleen een beeld van het rijke erfgoed(veld) in Leuven, maar wijst ook op de kracht en de mogelijkheden die het erfgoed van Leuven vandaag en morgen nog heeft. Het resultaat en het proces dat eraan voorafging is ongetwijfeld ook inspirerend voor andere lokale besturen, erfgoedcellen en adviesraden.

Waarvoor staat erfgoed in Leuven vandaag? Wat is het belang ervan? Welk ontwikkelingspotentieel heeft het erfgoed in Leuven nog? De voorbije twee jaar boog de deelraad erfgoed zich over deze vragen. Tijdens dit reflectietraject werden ook stemmen van buiten het erfgoedveld gehoord. Zo ging de deelraad in gesprek met sleutelfiguren uit de toeristische en economische sector, de sociale en de zorgsector en het onderwijs en onderzoek. Zij vertelden hoe de Leuvense erfgoedwerking in de toekomst beter kan aansluiten bij wat voor hen belangrijk is. En uiteraard konden ook de Leuvenaars zelf input leveren. Alle waardevolle suggesties, wensen en kritische reflecties werden mee verwerkt in deze mooie nota.

Het resultaat kunt u bekijken op de website van Erfgoedcel Leuven. U kunt de nota ook in gedrukte versie opvragen via erfgoedcel@leuven.be.

De dialoog rond erfgoed in Leuven wordt trouwens voortgezet. Noteer alvast 22 februari 2017 in je agenda, want dan komt er een erfgoeddebat in het Radiohuis van Leuven.

Gregory Vercauteren