Jeugd, Sport, Cultuur en Erfgoed in de gemeentelijke meerjarenplanning

Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus om een nieuw lokaal bestuur te kiezen. Een eerste taak van de (nieuwe) lokale besturen zal bestaan in de opmaak van een gemeentelijk meerjarenplan voor de periode 2014-2019. Dit proces wordt vooral gestuurd door de leden van het managementteam, maar raakt natuurlijk alle medewerkers binnen het lokaal bestuur. Ook lokale erfgoedprofessionals zitten ongetwijfeld met vragen als: hoe kan ik me op de komende legislatuur voorbereiden? Welke rol kan ik spelen in het planningsproces? Wat zal de impact van het meerjarenplan op de werking van mijn dienst zijn?

Binnen vele gemeenten zien we dat ‘vrijetijdsdiensten’ elkaar treffen en samenwerkingsverbanden aangaan. Ook op Vlaams niveau hebben we de krachten gebundeld: ISB, VVJ, LOCUS, FARO en de VVSG slaan de handen in elkaar voor een praktijkgerichte vorming over de rol die lokale vrijetijdsprofessionals kunnen spelen in het gemeentelijk meerjarenplan. Deze vorming biedt professionals uit het lokaal sport-, jeugd-, cultuur- en cultureel-erfgoedbeleid informatie, inspiratie en instrumenten aan om optimaal te kunnen inspelen op de gemeentelijke meerjarenplanning.

Lees hier alle praktische details over deze vorming.

Gregory Vercauteren