Het Ouderencharter, een leidraad voor ouderen en organisaties

© Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad

Oudere mensen nemen een belangrijke maatschappelijke rol op. Ook in de erfgoedsector is dat zo, getuige daarvan de vele 65-plussers die zich engageren als vrijwilligers.

De huidige coronamaatregelen rekenen 65-plussers vrijwel automatisch tot de kwetsbare groep, iets waarover de voorbije periode erg vaak opmerkingen te horen waren. Om daaraan te verhelpen werd een charter opgesteld in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en GEES-voorzitter prof. Dr. Erika Vlieghe.

Drie principes

In de eerste plaats legt het charter de verantwoordelijkheid bij de oudere zelf, op basis van drie principes. Elke oudere wordt opgeroepen om:

  1. de algemene richtlijnen te volgen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
  2. het persoonlijke gezondheidsrisico in te schatten voor hij of zij aan een activiteit begint. Is er bv. sprake van een chronische aandoening? Zo ja, dan is de oudere kwetsbaarder.
  3. rekening te houden met de risico’s die samenhangen met de activiteit. Het charter bevat een afvinklijst die kan helpen om in te schatten hoe risicivol de activiteit is waaraan de oudere wil deelnemen.

Het charter wijst ook op de verantwoordelijkheid van organisaties die oudere vrijwilligers inschakelen. Zij moeten ervoor zorgen dat het vrijwilligerswerk zo veilig mogelijk kan verlopen. “Breng risicofactoren per activiteit in kaart, en werk op basis daarvan de nodige richtlijnen of een draaiboek uit waarin de verschillende types activiteiten aan bod komen om deze risico’s te beperken”, zo luidt het devies.

Verder verwijst het charter naar draaiboeken die op sectorniveau worden uitgewerkt. Het draaiboek of de richtlijnen moeten ter beschikking gesteld worden aan elke vrijwilliger en worden bij voorkeur besproken wanneer de vrijwilliger de activiteit hervat. 

Het charter kunt u hier downloaden.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: © Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad

Gregory Vercauteren