Handleidingen voor de ondersteuning van het lokale en het regionale cultureel-erfgoedbeleid

Vlaamse Leeuw

Met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet (2012) zijn een aantal spelregels veranderd in de manier waarop de Vlaamse Gemeenschap lokale en provinciale besturen ondersteunt in hun cultureel-erfgoedbeleid. Het agentschap heeft nu drie handleidingen gepubliceerd met toelichting bij de procedures, de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van een subsidie.

De Vlaamse Gemeenschap kan lokale en provinciale besturen ondersteunen in de ontwikkeling van hun cultureel-erfgoedbeleid. Daarbij is een verschillende regeling uitgewerkt voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de provincies en de kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Voor deze drie groepen heeft het agentschap nu een aparte handleiding opgemaakt.

De drie handleidingen geven een antwoord op vragen zoals:

  • wat is het doel van een cultureel-erfgoedconvenant / de werkingssubsidies?
  • hoe kunt u een convenant / een werkingssubsidie aanvragen?
  • hoe gaat u met de toegekende middelen om?


U kunt de handleidingen downloaden op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed.

Gregory Vercauteren
Trefwoorden
Overheidsbeleid en subsidiëring
Lokaal erfgoedbeleid
Sectoren
Erfgoedcellen