Gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Voortaan kan u bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om uw erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen. Voor Brusselse organisaties volgt de VGC dit op.

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. De organisatie kan gratis maximum 100 mandagen verzekeren. Een vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger. Een mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje.

De verzekering biedt waarborgen voor:

  • burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid;
  • rechtsbijstand;
  • lichamelijke ongevallen.

Wat verandert er?

Voor de organisaties die gebruik willen maken van de vrijwilligersverzekering blijft de procedure behouden: ook in de toekomst moeten organisaties eerst een erkenningsnummer aanvragen waarmee dan via de verzekeraar de verzekering effectief kan worden aangevraagd.

Meer info vindt u op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

Bron: www.svengatz.be en www.vlaanderenvrijwilligt.be

Op de foto: de vrijwilligers van museum 't Grom (copyright: FARO).

Gregory Vercauteren