Goddelijke huisraad uit de startblokken

In het zuiden van West-Vlaanderen inventariseren zo’n 50 vrijwilligers het religieuze cultureel erfgoed. Ze doen dat in het kader van 'Goddelijke huisraad'. Dat project is een initiatief van erfgoed zuidwest, de erfgoedcel die werkt voor 13 gemeenten in de regio, en de provincie West-Vlaanderen. Op termijn zal iedereen de inventaris digitaal kunnen consulteren.

Alvorens te beginnen aan de inventarisatie leerden de vrijwilligers eerst de kneepjes van het vak tijdens een vormingsdag, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen en erfgoed zuidwest. Zo leerden de vrijwilligers de objecten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en een correcte naam te geven. In een eerste projectfase wordt de inboedel van vijf kerken geïnventariseerd. In april volgt een tweede projectoproep.

Resultaat wordt een digitale erfgoedinventaris op het provinciale platform erfgoedinzicht.be, zodat iedereen van thuis uit dit religieus erfgoed kan bewonderen. Deze inventaris is daarnaast ook belangrijk om de vele kerkschatten goed te beheren. Aansluitend biedt zuidwest praktische hulp, begeleiding en expertise, zoals in scenario’s van mogelijke herbestemming en nevenbestemming van de kerk en haar inboedel. Pietro Iacopucci, voorzitter van zuidwest en Waregems cultuurschepen: "Nu kerken steeds vaker een neven- of zelfs herbestemming krijgen, is het des te belangrijker om het cultuurhistorisch erfgoed van de kerken op een goede manier te bewaren".

Elders in Vlaanderen

Ook andere erfgoedcellen zijn, vaak met steun van de provincie, bezig met inventarisatieprojecten in parochiekerken. Eerder berichtten we al over gelijkaardige trajecten in Brugge en het Meetjesland. Ook het CRKC is actief bezig met deze thematiek. Samen met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, heeft het CRKC onlangs nog een stappenplan uitgegeven voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken.

 

Gregory Vercauteren