Extra vorming: Jeugd, sport, cultuur en erfgoed - een ambitieuze vrijetijdscocktail!

De voorbereidingen voor de opmaak van een gemeentelijk meerjarenplan (2014-2019) zijn in vele gemeenten gestart. Vermits sectorplannen worden geschrapt, raakt de opdracht om integraal te plannen alle vrijetijdssectoren en hun professionals. Met deze vorming bouwen we een brug van denkkader naar praktijkoefening. We leggen dwarsverbanden tussen sport, jeugd, cultuur en cultureel erfgoed; brengen integraal plannen spelenderwijs in praktijk en kaderen het proces in het wettelijk kader en de maatschappelijke uitdagingen voor lokale besturen. De meerwaarde van samenwerking toont zich alvast in het gebundeld initiatief van de VVSG, LOCUS, FARO, ISB en VVJ.

De voorbije weken hebben we, verspreid over heel Vlaanderen, al vier vormingsmomenten georganiseerd. Deze waren ontoereikend om de grote belangstelling te kunnen opvangen. Daarom dat we nu een vijfde, extra vormingsmoment inlassen. Deze extra vorming vindt plaats in De Priem te Brussel op 13 november. Wil u morgen aan de slag om als vrijetijdsprofessional bij te dragen aan het gemeentelijk meerjarenplan? Lees dan meer over deze vorming en schrijf u in.

Gregory Vercauteren