De Bijenkorf in Zedelgem: hoe omgaan met standbeelden die verwijzen naar de collaboratie?

De bijenkorf in Zedelgem © Dienst Communicatie Zedelgem

Hoe ga je als gemeentebestuur om met standbeelden die verwijzen naar de collaboratie? Met die vraag werd de gemeente Zedelgem afgelopen zomer geconfronteerd. Aanleiding was een standbeeld dat een eerbetoon vormt aan Letse collaborateurs van het naziregime. De gemeente vroeg advies aan een internationaal expertenteam over wat er met het monument en de bijhorende site moest gebeuren. 

Herdenking krijgsgevangenenkamp

Zedelgem, een middelgrote gemeente in het midden van West-Vlaanderen, kreeg afgelopen zomer een golf van protest over zich. Aanleiding was een bronzen monument in de vorm van een bijenkorf. Dat herdenkt 12.000 Letten die op het einde van de Tweede Wereldoorlog terechtkwamen in het krijgsgevangenenkamp van Vloethemveld. Ze werden daar opgesloten omdat ze aan de zijde van de Duitse troepen hadden meegevochten tegen de Russen.

Het monument moest de band tussen Zedelgem en Letland eren, zo klonk het bij de onthulling in 2018. Maar het was ook opgevat als een hulde aan de vrijheid, en leek zo een eerbetoon aan collaborateurs die door opsluiting van hun vrijheid werden beroofd.

Drie jaar lang bleef het monument onopgemerkt. Tot een groot dossier in het magazine Paris Match het monument en de achterliggende geschiedenis onder de aandacht bracht. Het magazine stelde zich de vraag of mensen die meewerkten met de nazi's, wel een monument verdienen.

Erkenning, geen eerbetoon

De Bijenkorf in Zedelgem © Dienst Communicatie Zedelgem

De gemeente Zedelgem kreeg een golf van protest over zich heen. Er rezen ook vragen over wat er moest gebeuren met het naburige Vloethemveld, de voormalige site van het krijgsgevangenkamp.

Het protest inspireerde de gemeente om een internationaal panel van vijftien historici, onder wie meerdere Letten, advies te vragen. Dat expertenpanel maakte zijn advies bekend op 2 december 2021. “De herinnering aan de gevangenen van het kamp verdient erkenning, maar geen eerbetoon”, zo luidt hun uitgangspunt. De experten zijn evenwel van oordeel dat het monument ongepast is. Als het beeld een nieuwe bestemming krijgt, dan moet de geschiedenis ervan kritisch geduid worden.

Het Vloethemveld krijgt een gelijkaardig advies. Met de juiste historische duiding kan de site volgens de experten zelfs "een innovatief herdenkingsproject van Europese betekenis" worden.

Het gemeentebestuur heeft inmiddels gereageerd en neemt het advies ter harte. “De gemeente wil deze geschiedenis niet uit de weg gaan, maar dit samen met het nieuwe opgebouwde internationale netwerk verder uitspitten en onderzoeken”, zo klinkt het. De gemeente zal het kunstwerk wegnemen en een reflectieperiode inlassen. Tijdens deze periode wil het, met alle betrokken partijen en het expertenpanel, een weldoordachte permanente oplossing en locatie voor de Letse Bijenkorf naar voren schuiven. Verder is de gemeente overtuigd van het belang van verder historisch onderzoek naar het krijgsgevangenkamp.

De gemeente benadrukt ten slotte dat het nooit de intentie was om een eerbetoon te brengen aan het naziregime of bepaalde oorlogsmisdaden goed te praten of mensen doelbewust te kwetsen.

Het integrale advies van het panel is te vinden via deze link. De reactie van de gemeente Zedelgem kunt u hier raadplegen.

Meer lezen

Erfgoedwijzer

In verschillende steden en gemeenten in binnen- en buitenland staan beelden in de publieke ruimte en straatnamen onder vuur. Vaak houden ze verband met bewogen periodes uit de geschiedenis, zoals de Tweede Wereldoorlog. Welke voorbeelden zijn er te vinden? Welke trajecten kunnen ook cultureel-erfgoedorganisaties inspireren? En welke principes worden dan best meegenomen? U leest er meer over in een dossier op FARO's Erfgoedwijzer.

Foto's: © Dienst Communicatie Zedelgem

Gregory Vercauteren