Cultuurparticipatie op latere leeftijd

De Vlaamse Ouderenraad organiseert jaarlijks een Ouderenweekcampagne (21 - 27 november 2016), over thema’s die ouderen na aan het hart liggen. Dit jaar ligt de focus op cultuurparticipatie op latere leeftijd. Dit initiatief biedt uiteraard ook vele kansen voor de erfgoedsector. 

Cultuurparticipatie op latere leeftijd

De helft van de ouderen participeert aan cultuur. Dit betekent dat de andere helft dat niet doet, onder meer omdat zij drempels ervaren. Toch draagt cultuurparticipatie bij tot actief en zinvol ouder worden. Ze is voor ouderen een bron van expressie en zingeving en heeft een positieve impact op de fysieke gezondheid, het psychisch welzijn en de sociale cohesie.

“Er is dus nog heel wat groeipotentieel voor de oudere generaties, zowel op het vlak van ‘kijken en luisteren’ als in het ‘zelf creëren’ van cultuur”, aldus de Vlaamse Ouderenraad. De Ouderenweekcampagne wil daarom lokale ouderenraden en ouderenverenigingen aansporen om participatiedrempels aan te kaarten. Ze wil ook culturele spelers stimuleren om een aanbod te ontwikkelen op maat van ouderen. Samen met ouderen en hun verenigingen, ouderenraden en voorzieningen kunnen zij evolueren naar een cultuurbeleid voor alle leeftijden.

Wilt u meer weten over de campagne en over de acties die op touw worden gezet? Surf dan naar de website van de Vlaamse Ouderenraad.

Zorg

Ook het thema van de volgende Erfgoeddag, ‘Zorg’, biedt vele kansen om ouderen te bereiken en te betrekken. Meer informatie en inspiratie vindt u op de pagina van Erfgoeddag.

Gregory Vercauteren