Vul de enquête over infrastructuurnoden in cultuur- en jeugdsector in

Plafond. Foto: Zara Walker via Unsplash

Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) verstrekt investeringssubsidies aan wie culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang bouwt, uitbreidt, verbouwt of aankoopt. De huidige regeling - vastgelegd in het ‘BVR betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang', beter bekend als het FoCI-reglement - is geldig tot 2021.

Ter voorbereiding van een toekomstig reglement met heldere investeringsprioriteiten, een duidelijke terminologie en procedure organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media, in samenwerking met IDEA Consult, een bevraging van de cultuur- en jeugdsector. Het doel hiervan is de huidige manier van werken te evalueren en een beter zicht te krijgen op de infrastructuurnoden en -wensen van werkingen die in aanmerking komen voor investeringssubsidies. Werkingen die een cultuur- of jeugdinfrastructuur beheren of uitbaten kunnen op deze manier input geven aan het toekomstige beleid.

Werkt u voor een culturele of jeugdorganisatie die infrastructuur beheert of uitbaat? Vul dan de enquête van het Fonds Culturele Infrastructuur in. Dit kan nog tot 10 juni 2020.

Foto: Zara Walker via Unsplash

Faro