Selectie tweede ronde bovenlokale cultuurprojecten bekend

Jong scheutje. Foto: Majharul Islam via Unsplash

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon besliste vorige week welke aanvragers een subsidie krijgen voor een bovenlokaal cultuurproject. De minister selecteerde 27 bovenlokale projecten.

Het Bovenlokaal Cultuurdecreet is sinds 1 januari 2019 van kracht. Dit decreet heeft als doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk, dienden op 15 november 2019 een aanvraag in voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximaal 3 jaar lopen.

Er werden 137 ontvankelijke projecten ingediend voor een totaal gevraagd subsidiebedrag van 11.177.838,75 euro. De minister besliste om 27 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 2.028.040,48 euro. Hij bevestigt hiermee het advies van de beoordelingscommissie, die ook nu focuste op kwaliteitsvolle projecten die passen binnen de bovenlokale scope en maximaal beantwoorden aan de criteria. Er is bij deze tweede ronde voortgebouwd op de stevige basis van de eerste ronde, zodat dit nieuwe decreet met voortschrijdend inzicht meer en meer vorm krijgt.

De volgende indienronde heeft als indiendatum 15 mei 2020 voor projecten die van start gaan tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

Bron: Departement CJM
Foto: Majharul Islam via Unsplash

Faro