Open call subsidiewerking Nederlandse Ambassade in België

Nederlandse vlag. Foto: Adrien Olichon via Unsplash

De Nederlandse Ambassade in Brussel heeft de mogelijkheid Nederlandse culturele projecten in België met een subsidie te ondersteunen. Het project moet het culturele profiel van Nederland in België versterken en de samenwerking tussen beide landen bevorderen.

De Nederlandse ambassade kan Belgische instellingen financieel ondersteunen bij het presenteren of programmeren van Nederlandse kunstuitingen. Een subsidie wordt alleen verstrekt aan Belgische organisaties. Individuele kunstenaars die een project willen opstarten in België, worden geadviseerd contact te zoeken met Belgische organisaties die actief zijn in het betreffende vakgebied.

Een project komt in aanmerking voor subsidiëring wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen beide landen. In 2020 geeft de Nederlandse Ambassade in België voorrang aan projecten die plaatsvinden op Waals grondgebied of in de Euregio en aan projecten die inzetten op participatie en inclusie, talentontwikkeling en kunstonderwijs.

De volgende posten komen in aanmerking: reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie en transport. Klik voor alle informatie en het aanmeldformulier op deze link.

Dien uw applicatie vóór 15 maart 2020 in. De subsidie is bedoeld voor projecten die starten tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020.
 
Meer informatie? Kom naar de Open Loketdagen op 12 februari (Brussel) of op 14 februari (Luik en Charleroi). Meer informatie volgt of contacteer mirthe.demaerel@minbuza.nl.

Foto: Adrien Olichon via Unsplash

Faro