Ondersteuning voor dertien cul­tu­reel-erf­goed­pro­jec­ten

Foto: Neil Thomas via Unsplash

De minister van Cultuur besliste om dertien cultureel-erfgoedprojecten te ondersteunen, goed voor een bedrag van 1,12 miljoen euro. Het gaat om elf cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau en twee internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen. De projecten starten in de eerste jaarhelft van 2021.

Twee keer per jaar kunnen organisaties ondersteuning aanvragen voor een cultureel-erfgoedproject.

Cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau

Er werden achttien ontvankelijke aanvragen voor cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau ingediend. Binnen deze subsidielijn ontvangen waardevolle projecten een subsidie voor het uitvoeren van de functies van cultureel-erfgoedwerking (herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participatie) of het aanbieden van een dienstverlenende rol ter ondersteuning van de sector. De minister besliste om elf projecten te ondersteunen voor een bedrag van 931.000 euro.

Een opvallende tendens tijdens deze aanvraagronde was de focus op het digitaliseren en het digitaal bewaren en ontsluiten van erfgoedcollecties. De goedgekeurde projecten richten zich zowel op het digitaliseren van specifieke erfgoedcollecties als op het ontwikkelen van digitale oplossingen voor meerdere (erfgoed)organisaties. Het valt ook op dat aanvragers inzetten op grote en vaak meerjarige projecten.

Internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen

Er werden twee ontvankelijke aanvragen ingediend voor internationale cultureel-erfgoedprojecten die cofinanciering vereisen. Beide aanvragen werden goedgekeurd voor een bedrag van 186.000 euro. Met deze projectlijn stimuleert de Vlaamse overheid cultureel-erfgoedorganisaties om deel te nemen aan grootschalige internationale initiatieven. De initiatiefnemers van de recent goedgekeurde projecten zorgen voor een Vlaamse aanwezigheid binnen de programma’s van de Europese Unie (Urban Innovative Actions) en Erasmus+.

Meer info

Neem zeker ook een kijkje op de projectendatabank op de website van FARO. In de infofiches van gesubsidieerde projecten kunt u de projectresultaten nalezen, inspiratie opdoen en de contactgegevens van de initiatiefnemers terugvinden.

Bron: Departement CJM
Foto: Neil Thomas via Unsplash

Faro