Nieuw nummer faro | tijdschrift over leren en de toekomst

faro | tijdschrift cover

Er beweegt wat binnen de erfgoedorganisaties. Waar we vroeger vaak nogal klassiek dachten over leren, en al te snel naar een cursus grepen om ontbrekende kennis bij te schaven, staat vandaag het experiment meer centraal. Leren is niet meer iets dat in een klaslokaal gebeurt, maar elke dag plaatsvindt, tijdens en op het werk. Bijvoorbeeld door te kijken wat er goed loopt en waarom dat zo is. Door met externen te overleggen en mee te draaien. En door samen met collega’s concrete vraagstukken aan te pakken.

Die verschuiving van ‘opleiden’ naar ‘ontwikkelen’ krijgt met dit nummer van faro een stevig zetje in de rug. U leest er praktijkverhalen, kritische analyses van het leren vandaag en inspiratie om eigen leerblokkades op te sporen. Want leren is geen tijdsverlies, maar essentieel voor een innovatieve erfgoedorganisatie.

En verder in dit nummer: 

  • De analyse van het fenomeen van Slow Art, over mindfulness, yoga, visual thinking strategies en andere bijzondere vormen van publieksbemiddeling. 
  • Een vooruitblik van de tentoonstelling Porno, pulp en literatuur in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 
  • Het rapport over het onderzoek naar de bewaaromstandigheden van de Vlaamse Topstukken. 
  • De voorpublicatie van een hoofdstuk uit De krochten van het Vourlé van de Franse stripmaker-filosoof Marc-Antoine Mathieu – over de collectie en de werking van het Louvre. 
  • En nog veel meer, waaronder het relaas van een nieuwe expat en de erfgoedplek van VRT-journaliste Ann De Bie, enzovoort. 

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Faro