Nieu­we pro­ce­du­re voor de aan­dui­ding van cul­tu­reel-erf­goed­in­stel­lin­gen

Foto: AbsolutVision via Unsplash

Het Departement CJM laat weten dat cultureel-erfgoedorganisaties een nieuwe procedure zullen moeten doorlopen om in aanmerking te komen als cultureel-erfgoedinstelling. Die beslissing komt er na een evaluatie van de vorige erfgoedronde in 2019.

Wat ver­an­dert er?

  • De aanduiding van cultureel-erfgoedinstellingen valt niet meer samen met de structurele erfgoedronde.
  • Er wordt niet meer gewerkt met een open oproep. De Vlaamse Regering zal organisaties selecteren die in aanmerking komen voor een aanvraag. Deze selectie wordt tegen 1 december 2021 bekend gemaakt. De uiterste indiendatum voor hun aanvraag is 1 april 2022.
  • Een internationale aanduidingscommissie zal de dossiers beoordelen. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 15 juli 2022 over de aanduiding van cultureel-erfgoedinstellingen. Dit is zes maanden voor de indiendatum voor werkingssubsidies. 

De gewijzigde procedure kadert in de optimalisatie van het Cultureelerfgoeddecreet en is nu meer in lijn met de aanduiding van de kunstinstellingen. Meer informatie over de procedure volgt bij de bekendmaking van de voorselectie in december.

Lees meer over de aanpassingen aan het decreet.

Bron: Departement CJM
Foto: AbsolutVision via Unsplash

Faro