Minister verdeelt vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties

Geld Foto: CC0

Op voorstel van de minister van Cultuur heeft de Vlaamse Regering de vijfjarige werkingssubsidies 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. In totaal stijgt de subsidiepot met 9,6 miljoen extra middelen tot ruim 37 miljoen euro per jaar. 

Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet zorgt voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedorganisaties. Voor het eerst diende een groot aantal organisaties hun aanvraag voor werkingssubsidies gelijktijdig in. Werkingssubsidies konden aangevraagd worden door:

  • collectiebeherende organisaties: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken;
  • landelijke dienstverlenende organisaties die aan andere actoren diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed;
  • een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed.

De Vlaamse minister van Cultuur: “De cultureel-erfgoedsector kampt met een jarenlange achterstand in de structurele financiering. Deze financiële injectie van 9,6 miljoen euro extra vangt die hoge nood op en geeft de sector eindelijk doorgroeimogelijkheden. Dankzij de stijging van het budget van 28 miljoen naar 37 miljoen euro kunnen onze culturele erfgoedorganisaties de komende jaren op een professioneler en hoger niveau werken. Daarnaast geven we ook ruimte voor nieuwe initiatieven.”

Bekijk het volledige overzicht, of lees het volledige nieuwsbericht op de website van het Departement CJM.

Foto: CC0

Faro