Luc Rombouts wordt beiaardier van de Vredesbeiaard in Abdij van Park

Luc Rombouts (c) Andreas Dill

Zondag 11 november werd de nieuwe Vredesbeiaard, een vredesproject van de steden Leuven en Neuss, onder veel belangstelling plechtig ingehuldigd. Vanaf nu heeft Leuven er een vijfde concertbeiaard bij. “Met vijf zingende torens staat Leuven mee aan de top van de internationale beiaardcultuur”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort trots. “Bovendien beslisten we om Luc Rombouts, coördinator en bezieler van deze nieuwe beiaard, als vaste beiaardier van de Vredesbeiaard aan te stellen.“

Luc Rombouts was al vaste beiaardier (titularis) van de universiteitsbeiaarden van de Universiteitsbibliotheek op het Mgr. Ladeuzeplein en van de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof. Met de Vredesbeiaard in Abdij van Park krijgt hij er een tweede ambt in Leuven bij. Hij was als coördinator bovendien een van de drijvende krachten achter het ontstaan van de Vredesbeiaard. Dat de beiaardcultuur hem na aan het hart ligt, bewees hij eerder door enkele toonaangevende publicaties en door zijn coördinerende rol in het traject dat in 2014 leidde tot de UNESCO-erkenning van de beiaardcultuur in België als voorbeeldpraktijk in het borgen van immaterieel erfgoed.

Wekelijks speeluur

Elke woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur zal Luc Rombouts het instrument bespelen, telkens met een gepast, wisselend repertoire. Bij bijzondere gebeurtenissen kunnen er uiteraard nog extra, speciale bespelingen zijn.

Tijdens zijn wekelijkse bespelingen brengt Rombouts ook telkens een vredeslied. Nieuwe suggesties van (vredes)liederen blijven welkom. Op de Facebookpagina’s van Erfgoedcel Leuven en van Abdij van Park zal regelmatig nieuws over de Vredesbeiaard verschijnen of u kan er zelf suggesties nalaten.

De Vredesbeiaard heeft ook een automatisch speelwerk dat dagelijks de tijd aangeeft. De automaat zal enkel spelen van 8.00 tot 22.00 uur. Zo wordt de nachtrust van de bewoners van de abdij en de omwonenden niet gestoord.

Tip!

Op 30 november kan u in Mechelen naar de inspiratiedag Beiaardcultuur vandaag. Naar een nieuwe beleving van muzikaal erfgoed. Deze inspiratiedag richt zich naar iedereen, beleidsmaker, administratie, organisatie of vereniging die op een of andere manier betrokken is bij het culturele leven of het borgen van (im)materieel erfgoed. Meer informatie vindt u in de FARO-kalender.

Bron: Persbericht Erfgoedcel Leuven
Foto: Luc Rombouts (c) Andreas Dill

Faro