KIK zoekt getuigen van de watersnood van juli 2021

Watersnood juli 2021 © KIK

In het kader van het federale project Erfgoed in gevaar (2022-2024) roept het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) getuigen van de watersnoodramp van vorige zomer op om zich te melden. 

De watersnoodramp van juli 2021 zorgde voor onnoemelijk veel menselijk leed. Daarnaast veroorzaakten de overstromingen ook schade aan honderden historische gebouwen en erfgoedcollecties. In veel gevallen is de werkelijke schade nu pas zichtbaar. Voor de ontwikkeling van behandelingsvoorstellen, en ter voorbereiding op toekomstige crisissen, is het KIK op zoek naar getuigen. Die kunnen zich melden via https://bit.ly/heritageincrisis.

Watersnood juli 2021 © KIK

Iedereen die een gebouw of een collectie kent of beheert die door de overstromingen werd getroffen, wordt uitgenodigd dit te melden via een formulier op de bovenstaande website. Getuigen worden verzocht om in hun bericht de juiste locatie op te geven en, indien mogelijk, een foto toe te voegen.   
 
De inventaris die hieruit volgt, is de basis voor een reeks van studies en onderzoeken die het KIK momenteel opzet. Daarin worden behandelingsprotocollen voor het getroffen erfgoed uitgewerkt en voorbereidingen getroffen om een adequate respons te bieden wanneer een nieuwe crisis zich voordoet.  

Volgens de huidige schattingen zijn 250 historische gebouwen getroffen, inclusief hun erfgoedcollecties. Vaak gaat het om erfgoed met een bijzondere betekenis voor de gemeenschap zoals kerken en musea. Maar ook heel wat privéwoningen, geklasseerd als monument, raakten beschadigd tijdens de overstromingen.

© KIK

"Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor als gevolg van de klimaatverandering, waarvan bekend is dat ze door de mens wordt veroorzaakt. Naast de vreselijke menselijke tol hebben de overstromingen van vorig jaar ook veel erfgoed vernield of beschadigd. Dit is een ander gevolg, zowel miskend als tragisch, van deze ramp. Ik heb 1,1 miljoen euro vrijgemaakt voor het project Erfgoed in gevaar", aldus de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine. 

Bron: persbericht KIK
Afbeeldingen: © KIK

faro