Inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed: vernieuwd reglement

Kermis. CC0

Om het inventariseren van erfgoed en de zorg ervoor te stimuleren voorziet de Vlaamse overheid sinds 2008 in een officiële Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Na 10 jaar maakte het Departement Cultuur, Jeugd en Media recent een vernieuwd reglement bekend. Dat reglement biedt een kader voor wie een aanvraag wil indienen voor opname op de inventaris.

Grote vernieuwing is dat de Inventaris Vlaanderen er een zogenaamd Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel cultureel erfgoed bijkrijgt. Eenmaal per jaar zal het Departement CJM een oproep lanceren waarbij iedereen inspirerende praktijken kan nomineren. Met dit register wil de overheid nóg meer mensen inspireren en stimuleren tot de zorg voor immaterieel erfgoed. 

Aanvraag en rapportering

Enkel voor de inventaris kan u zelf een aanvraag indienen. Hierin deelt u informatie over het immaterieel erfgoed, de erfgoedgemeenschap en het plan met de acties waarmee u aan de toekomst voor uw erfgoed wil werken. De nieuwe indiendata zijn 15 april en 15 oktober. De procedure werd vereenvoudigd: een aanvraag indienen doet u nu aan de hand van een concrete vragenlijst. Als u een aanvraag indient, verklaart u zich ook akkoord met de ethische principes

Staat uw erfgoed al op de inventaris? Dan rapporteert u vanaf nu om de twee jaar i.p.v. jaarlijks. De rapportering gebeurt nog steeds via immaterieelerfgoed.be, maar ook dit werd vereenvoudigd door de introductie van een vaste vragenlijst. Let op: ook de deadline voor rapportering is 15 oktober, met een eerste rapportering in 2019. 

Meer info over het reglement en de aanvraagprocedure vindt u via de website van het Departement CJM.

Infosessie

Denkt u aan het indienen van een aanvraag? Op dinsdag 26 februari organiseert het Departement CJM i.s.m. Werkplaats immaterieel erfgoed een infosessie in Brussel (18.00 - 20.00 uur). In de infosessie worden de belangrijkste wijzigingen van het reglement toegelicht en worden alle stappen van de aanvraag overlopen. Meer informatie en inschrijven via deze link.

Bron: immaterieelerfgoed.be en Departement CJM.
Foto: Kermiscultuur, een element op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. CC0

Faro