Beleidsbrief Cultuur 2017-2018

Sven Gatz

Op vrijdag 27 oktober werden de beleidsbrieven Cultuur, Media, Jeugd en Brussel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De beleidsbrieven stippelen de prioriteiten uit van minister Gatz voor het komende jaar.

Voor Cultuur voert Gatz zijn conceptnota over aanvullende financiering verder uit. Zo wordt de Cultuurbank opgestart, treedt het Cultuurloket in werking en wordt de Kunstkoopregeling in de steigers gezet. Daarnaast treden de nieuwe decreten rond sociaal cultureel werk, het regionaal cultuurdecreet en het cultureel erfgoed in werking.

Download de Beleidsbrief Cultuur

De beleidsbrieven worden de komende weken besproken in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Meer over de stand van zaken vindt u hier.

Bron: Departement CJM
Foto: Studio Nunu

Faro