Ba­sis­pro­to­col cul­tuur aan­ge­past na Na­ti­o­na­le Vei­lig­heids­raad van 27 juli

Foto: Christian Fregnan via Unsplash

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli, werd het basisprotocol cultuur aangepast. Zo werd het toegelaten aantal personen aangepast naar 100 personen binnen en 200 personen buiten.

Het Departement CJM benadrukt dat de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden hiërarchisch hoger in rang zijn. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol. Controleer dus zeker de lokale maatregelen en informeer u bij uw lokaal bestuur indien u vragen hebt.

Down­load de nieu­we ver­sie van het ba­sis­pro­to­col cul­tuur - fase 4 (update 29 juli 2020).

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Bron: Departement CJM
Foto: Vera Davidova via Unsplash

faro