Values at work!

Quantitative Value Assessment (QVA)

Van 3 tot 7 juli 2017 organiseert het KIK de zomerworkshop 'Values at work! Quantitative Value Assessment (QVA): a practical tool to quantify the distribution of value in cultural heritage'.

De workshop wordt gegeven door José Luiz Pédersoli Jr. uit Brazilië. Hij is sinds lang verbonden aan ICCROM en heeft een internationale expertise in risicoanalyse en kwantitatieve waardebepaling van cultureel erfgoed.

Bij de QVA-methode worden de relatieve waardebeoordelingen van de verschillende onderdelen van een collectie, monument of historische site met elkaar in rekening gebracht. Vragen zoals 'Wat doen we best eerst?' 'Welke delen van dit culturele erfgoed verdienen speciale aandacht, en waarom?' 'Meer nog, aan welke kost in (preventieve) conservering kunnen we de historisch-culturele waarde van dit erfgoed maximaal veilig stellen?' leiden naar objectievere beslissingen en een transparanter beleid. Daar waar het culturele erfgoed complex is, (financiële) middelen schaars en keuzes zich opdringen, kunnen ze helpen prioriteiten te stellen in behoud en beheer, onderhoud en klimaatbeheersing, veiligheidszorg, risicoanalyse en calamiteitenplan. 

Voor de Re-Org musea kan deze kwantitatieve waardebepaling daarom zeker een meerwaarde betekenen bij de waardering van hun collectie! Check it out!

Meer informatie over de workshop vindt u in dit document.

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Marjolijn Debulpaep, marjolijn.debulpaep@kikirpa.be want er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij …

Inschrijven kan nog steeds, zonder motivatiebrief, via onderstaande link:
http://www.kikirpa.be/NL/32/1/news/1436/Home.htm?' title='Workshop Values at work! 

Eve Van Dael