Crowdsourcing in het Huis van Alijn

suppertagger www.huisvanalijn.be

Bij crowdsourcing, in het Nederlands wel eens vertaald als uitbesteden aan de massa, doet een instelling een beroep op zijn bezoekers en vrijwilligers om digitaal bij te springen bij een omvangrijke taak. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het verzamelen van data of bij het 'taggen' van foto’s. Hierbij geven vrijwilligers 'tags' (trefwoorden) aan foto’s die online beschikbaar zijn en helpen ze zo het museum of de instelling bij het ontsluiten van de collectie.

Na een eerste fase gekoppeld aan de tentoonstelling Trots op mijn auto (1/04/2011-03/07/2011) roept het Huis van Alijn iedereen op om 'supertagger' te worden en zoveel mogelijk trefwoorden toe te voegen aan de collectie Anonieme snapshots, die in totaal 3.000 foto’s bevat. Voor wie niet vertrouwd is met 'taggen' of graag wat meer begeleiding krijgt, organiseert het Huis van Alijn drie gratis sessies op 28 september, 26 oktober en 23 november (14.00 - 15.30 uur).

Met dit crowdsourcingproject wil het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid crowdsourcing bekend(er) maken bij instellingen en musea enerzijds en bezoekers anderzijds. Het project zal uitmonden in een bruikbaar rapport voor de ruimere culturele sector. Dit rapport wordt tweeledig opgevat: enerzijds een handleiding waar de opstart, de knelpunten en praktische aspecten aan bod komen, anderzijds een meer theoretisch luik, waarin beleidsontwikkelingen en evaluatie aan bod komen.

Beginnen met taggen kan hier.

Bram Wiercx