UniCat | Nieuwe Belgische 'union catalogue'

UniCat, de nieuwe union catalogue van Belgische bibliotheken en opvolger van de CCB, maakt het sinds kort opnieuw mogelijk om collectief te zoeken in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheken van de Belgische universiteiten en een groot aantal hogescholen. Dankzij de toevoeging van de netwerkcatalogi LIBISnet en Anet aan Unicat bevat de catalogus ook gegevens van de respectievelijke partnerbibliotheken, waaronder ook FARO (via LIBISNet).

Momenteel bevat UniCat om en bij de 14 miljoen records. Verwacht wordt dat dit aantal snel zal stijgen als ook andere bibliotheken of netwerkcatalogi aansluiting vinden bij het project. UniCat wordt ontwikkeld door de Belgische universiteitsbibliotheken in samenwerking met SemperTool.

Website UniCat

bibliotheek