Traject ‘Aanvraag Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling’

Elk jaar kunnen archieven via het Cultureel-erfgoeddecreet het 'Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling' aanvragen. Aan deze erkenning zijn geen subsidies gekoppeld, maar het is als symbolische erkenning de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.

Omdat het indienen van een dergelijke aanvraag een hele klus kan zijn, organiseert FARO voor de derde maal een groepstraject. Zo kunnen archieven die een aanvraag willen indienen of willen nagaan of ze er al klaar voor zijn, leren van elkaar. Tijdens dit traject zullen we met de hulp van deskundigen en ervaringsdeskundigen ingaan op vragen en uitdagingen die de archieven ontmoeten bij het invullen van het aanvraagformulier.

Hoe aanmelden?
Archieven die wensen deel te nemen sturen een e-mail met hun contactgegevens, voor 30 maart 2014, naar Bart De Nil, bart.denil@faronet.be. De datum van de startvergadering, de frequentie van de samenkomsten en de te behandelen thema’s bepalen we in samenspraak met de deelnemers.

Bart De Nil