Piloottraject Collections in Health. Object handling with high quality 3D replicas in University Hospital Leuven

Museumkoffers worden ingezet voor object handling aan het ziekenhuisbed van mensen die herstellen van een ingreep.

In een notendop

Objecten aanraken en door middel van objecten connecteren met andere mensen leidt tot schitterende bewezen resultaten: mensen gaan zich beter voelen, het stimuleert zintuigen en gevoelens, zorgt ervoor dat geest en lichaam met elkaar in verbinding komen, het werkt als een trigger om op een andere manier te gaan denken en geeft zin om te blijven leren.

In hun baanbrekend onderzoek leverden Guy Noble en Helen Chatterjee het overtuigende bewijsmateriaal dat het werken met atypische museumobjecten, ook wel object handling genoemd, een positieve rol kan spelen bij de therapie in een klinische setting. We willen in dit piloottraject ook in Vlaanderen evidence based aantonen dat dergelijke interventies met museumobjecten een meerwaarde kunnen betekenen. Concreet zullen er museumkoffers, samengesteld uit de collectie van de KU Leuven, in het hospitaal worden ingezet voor object handling aan het ziekenhuisbed van mensen die herstellen van een klinische ingreep.

In een latere fase zal worden onderzocht hoe er 3D-replica’s van hoge kwaliteit kunnen gemaakt wordenvan objecten die goed hebben gewerkt tijdens de hersteltherapie.

Dit traject kadert ook in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Partners

Erna Mannaerts (Rectorale Dienst Kunst en Erfgoed KU Leuven), Rob Belemans (Rectorale Dienst Kunst en Erfgoed KU Leuven), Bart De Nil (FARO) en Gasthuisberg UZ Leuven

Bart De Nil