Onze man in Glasgow, dag 2

Diana Morton, Foto: FARO

Onder de klok in Glasgow Central Station komt Chris Jamieson, hoofd van het outreachteam van Open Museum, mij oppikken voor een wandeling naar de Gallery of Modern Art (GoMA) voor een uitgebreid gesprek met Diana Morton. Diana neemt bij Open Museum het programma voor ouderen voor haar rekening.

Meer dan reminisceren

Het spreekt voor zich dat het bereiken van ouderen centraal staat in de outreachwerking van een museum. Het uitgebreide aanbod voor ouderen gaat van tea parties tot en met dementiecafés die worden georganiseerd in Kelvingrove Art Gallery and Museum. Voor de activiteiten met de collecties kunnen outreachmedewerkers, zorgprofessionals en vrijwilligers gebruikmaken van handling kits. Dat zijn erfgoedkoffers die worden samengesteld in het Glasgow Museums Resource Centre waar Open Museum gevestigd is. Op deze sfeerbeelden kan u er enkele van bekijken.

Uiteraard was ik vooral benieuwd naar Diana's uitdagingen. Zoals bij veel goedmenende outreachwerkers is de wijze waarop ze de impact van haar werk kan monitoren een van haar grootste hoofdbrekens. Daar komt overigens meer bij kijken dan het vinden van evaluatiemethodes die verder gaan dan het capteren van een - in de regel positief - buikgevoel. Het gaat immers ook over het vinden van tijd en ruimte om kritisch te reflecteren over datgene wat ze nu doet. Antwoorden zoeken op vragen zoals: hoe kunnen we de handling kits meer up-to-date en minder generiek maken? Hoe kunnen we onze activiteiten bij meer mensen brengen? Welke nieuwe en innovatieve activiteiten zijn er rondom die we kunnen overnemen?

Chris Jamieson

Bewustmaken over maatschappelijke thema’s

Over de middag neem ik het boemeltreintje naar Nitshill, een buitenwijk van Glasgow waar het Glasgow Museums Resource Centre is gelegen. Vorig jaar was ik al eens hier voor een rondleiding door Chris Jamieson, maar ditmaal bespreek ik met haar in detail een aantal programma’s en de wijdere maatschappelijke impact van het outreachwerk.

In essentie is het de taak van de medewerkers van Open Museum om verbinding te zoeken met de sociale en maatschappelijke uitdagingen waar Glasgow voor staat. Daarbij gaat het over beleidsprioriteiten zoals vergrijzing, eenzaamheid en armoede, en de thema’s die de inwoners van Glasgow beroeren. Een goed voorbeeld daarvan zijn de activiteiten die ze ondernemen om de aandacht te vestigen op het grote aantal dak- en thuislozen en uitgeprocedeerde asielzoekers.

Chris Jamieson ziet het als de taak van Open Museum om rond deze thema's een bewustzijn te creëren en een discussieplatform aan te bieden. Daarnaast ziet ze het ook als hun taak om met dergelijke projecten rond hedendaagse maatschappelijke thema’s een collectie op te bouwen. Zo bijvoorbeeld wordt er actief verzameld rond alles wat met daklozen te maken heeft. Op die manier is outreach niet louter een dienst die een werking ontwikkelt op basis van de bestaande collecties, maar ook een werking die de hedendaagse en steeds veranderende maatschappij tracht binnen te brengen in de collectie door deze aan te vullen met nieuwe objecten en verhalen.

Foto's: FARO

Bart De Nil