Kunsterfgoed onder de loep

Kunstenaar aan het werk

Archiefbank Vlaanderen startte een tijd geleden met de prospectie en registratie van kunstenaarsarchieven. De campagne, waarbij vooral werd gefocust op archieven en collecties van beeldende kunstenaars, is ondertussen afgerond.

Het project kwam er niet zomaar. Onderzoekers die kunstenaarsarchieven willen raadplegen, botsen immers vaak op een hoop moeilijkheden. Veel kunstenaarsarchieven bevinden zich in een precaire toestand, terwijl kunstenaars amper worden gesensibiliseerd om hun archieven te bewaren. Bovendien gaat het meestal om private archiefvormers, die geen verplichting hebben om zorg te dragen voor hun archief. Alleen nog maar proberen te achterhalen waar deze archieven worden bewaard, is geen sinecure.

Archiefbank hoopt dat de sensibilisering in het kader van deze gerichte campagne een stimulans mag zijn voor kunstenorganisaties of kunstenaars om de zorg voor hun archief op te nemen. Het hoopt ook dat het andere niet-gesubsidieerde organisaties en kunstenaars mag inspireren en verder stimuleren.

Het volledige verhaal kan u lezen in de Rapportering Campagne Kunsterfgoed.

Foto: Archiefbank Vlaanderen

Bart De Nil