Hoe denkt u over webarchieven? Neem deel aan de enquête

webarchief

We trappen een open deur in als we zeggen dat toekomstige onderzoekers het dagelijks leven van vandaag hoofdzakelijk zullen moeten reconstrueren aan de hand van het web. Het ligt dan ook voor de hand dat archieven en erfgoedbibliotheken zich tegenwoordig meer en meer zullen moeten bezighouden met het creëren van webarchieven.

Sinds 2017 werken de Koninklijke Bibliotheek van België en het Rijksarchief samen met de universiteiten van Gent en Namen en de hogeschool Bruxelles-Brabant aan het PROMISE project over webarchivering vanuit een erfgoedperspectief. Het project wordt gefinancierd door BELSPO (POD Wetenschapsbeleid) en onderzoekt hoe de huidige best practices in webarchivering kunnen worden toegepast op de Belgische context.

Het onderzoeksteam lanceerde een enquête om de vereisten en behoeften van (potentiële) gebruikers van webarchieven beter te begrijpen. De enquête werd opgesteld voor drie doelgroepen: 1) onderzoekers, 2) medewerkers van bibliotheken, archieven en overheidsdiensten en 3) het brede publiek. Uw mening zou een uitstekende aanvulling zijn op de gegevens die al werden verzameld. U vindt de enquête hier.

Alle antwoorden op de enquête worden anoniem opgeslagen en het invullen van de enquête duurt een tiental minuten.

Voor meer informatie over deze enquête kan u contact opnemen met Eveline Vlassenroot (eveline.vlassenroot@ugent.be) of Peter Mechant (peter.mechant@ugent.be).

Bart De Nil