Het proces is soms belangrijker dan het resultaat

Kar ingemaakt erfgoed

Sinds vorige week staat op het pleintje voor de ingang van het gemeentemuseum en de gemeenteschool in Melle een plantenkar met inmaakpotten. Die zijn ‘gevuld’ met de verhalen van patiënten van het psychiatrisch centrum Karus en zijn het resultaat van het piloottraject Ingemaakt erfgoed dat kadert in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

De plantenkar is zonder twijfel dé eyecatcher van dit piloottraject. De kar toont letterlijk aan de talrijke passanten het resultaat van deze unieke samenwerking tussen een erfgoedorganisatie en een zorginstelling in hun gemeente. Voor de partners is het belangrijk dat naar een dergelijk concreet en vooral zichtbaar resultaat is toegewerkt, maar zo mogelijk nóg belangrijker is de weg die samen met de deelnemers werd afgewandeld.

Weten is meten én luisteren

Om te weten te komen of dit piloottraject ook effect heeft op het welzijn van de deelnemers, werd elke sessie voorafgegaan én afgesloten door een welzijnsmeting met de UCL welzijnparapluutjes. Deze kwantitatieve metingen werden aangevuld met kwalitatieve informatie die we haalden uit een focusgroepgesprek met de deelnemers en een korte vragenlijst die we hen aan het einde van dit traject voorlegden.

De resultaten van de metingen zullen we pas later, als we meerdere sessiereeksen in verschillende piloottrajecten hebben georganiseerd, kunnen analyseren. Maar uit de getuigenissen kunnen we nu al meegeven dat de deelnemers vooral geïnspireerd worden door zinvol bezig te zijn in een andere omgeving. Of zoals Karine het uitdrukte: “Het museum was een totaal nieuwe omgeving en dat prikkelt”.

Ingemaakt erfgoed is een van de achtentwintig praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland die we samenbrengen op 29 en 30 november 2018 tijdens de internationale conferentie Participation in cultural heritage for mental health recovery in Museum Dr. Guislain in Gent. U kan zich nu al inschrijven.

In onderstaand filmpje tonen Emma en Valentine hoe de kar werkt.

Bart De Nil