Het museum als zorgplaats

Het museum als zorgplaats. Foto: (c) Museum Dr. Guislain

Door middel van interactie met kunst en cultureel erfgoed bevordert Museum Dr. Guislain het psychisch welzijn van bewoners uit de Bloemekeswijk in Gent. Met het project sluit het museum aan bij de groep langetermijntrajecten in het programma van FARO rond cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn.

Zorgplaats

De titel van het piloottraject, Museum als zorgplaats, verwijst naar het museum als een geografische ruimte in de wijk die een bijdrage levert aan het verbeteren van het welzijn van mensen. De term komt uit een artikel van Nuala Morse en Ealasaid Munro. Deze Britse onderzoekers onderzochten het verband tussen de dienstverlening van de sociale en de gezondheidssector en plaatsen waar groepen elke week, tweewekelijks of maandelijks samenkomen om er, gefaciliteerd door museumprofessionals, te werken rond een specifiek thema of een collectie. Puttend uit empirisch materiaal van twee casestudies presenteren ze een zeer sterke case voor het werken met lokale gemeenschappen én voor het opnemen van het museum als geografische ruimte in een breed zorglandschap.

Museum Dr. Guislain als zorgplaats

Het Gentse project vertrekt vanuit de noden van de buurtbewoners. Via een vertrouwde hulpverlener (een huisarts, gezondheidspromotor, antennemedewerker senioren …) worden de deelnemers uitgenodigd. Het Wijkgezondheidscentrum De Kaai en het Lokaal Dienstencentrum De Boei houden de vinger aan de pols en verzamelen alle vragen. Die gaan vooral over bewoners die kwetsbaarder geworden zijn en nood hebben aan gezondheids- en culturele ondersteuning.

De sessies vinden plaats in het Museum Dr. Guislain. Weg van de alledaagse realiteit en in een inspirerende omgeving wordt aan de deelnemers de kans gegeven op verhaal te komen. Bij de start van elke sessie wordt een draaiboek opgesteld waarin wordt beschreven welke thema’s en methodieken aan bod zullen komen, welke collectie-onderdelen zullen worden bezocht en hoe de namiddag zal verlopen. Vertrekpunt zijn de erfgoed- en kunstcollecties, de thema’s van de tijdelijke tentoonstellingen of de beladen geschiedenis van de psychiatrie. Er staat een arsenaal aan methodieken klaar, gaande van objecthandling en storytelling over slow art tot een creatieve workshop. In dialoog met de kunstwerken en de erfgoedobjecten zijn er geen taboes en kan er over alles gepraat worden. Het museum dient het doel. Na en voor iedere sessie is er een planning en evaluatie.

Elders op deze website vindt u een uitgebreidere beschrijving van Museum als zorgplaats. Deze fiche zal de komende maanden verder worden aangevuld met bijkomende informatie, foto’s en filmpjes.

Foto: (c) Museum Dr. Guislain

Bart De Nil