Herstelgericht werken met erfgoedcollecties

We zien in de geestelijke gezondheidszorg steeds meer herstelgerichte en krachtgerichte praktijken waarbij psychisch kwetsbare mensen door hulpverleners en ervaringswerkers worden geholpen in het opbouwen van een zinvol leven. Dit is een belangrijke evolutie die wordt aangedreven door een beleid dat in de richting gaat van een vermaatschappelijking van de zorg en het streven naar een meer integrale zorg. Onlangs verscheen op de blog van Sociaal.net een artikel over herstelgericht werken in de geestelijke gezondheidszorg.

Internationaal wordt de opkomst van de Herstelacademies beschouwd als een van de belangrijke stappen in de organisatie van een herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. Herstelacademies bieden een cursusaanbod aan rond levensthema’s die mensen belangrijk achten bij hun psychisch herstel. Door het creëren van een cultuur van educatie komt de nadruk te liggen op leren van elkaar, zelfbeschikking en zelfmanagement.

In het piloottraject Kleine documenten, grote verhalen heeft FARO samen met het Letterenhuis en Iedereen Leest een aanbod ontwikkeld voor de Herstelacademie Antwerpen. Het doel is om op lange termijn de impact van het werken met de collecties van het Letterenhuis op het welzijn van de deelnemers te meten. En in het piloottraject Ingemaakt Erfgoed werken we samen met het herstelhuis Acolade van het Psychiatrisch Centrum Caritas rond object handling met museumobjecten.

Met deze en andere trajecten van Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn focussen we op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren én op het meten en evalueren van de gerealiseerde impact. En daarbij haken we in op vernieuwingen zoals herstelgericht werken.

Bart De Nil