faro | tijdschrift over cultureel erfgoed zoomt in op Archieven 2020

Op 10 november 2011 organiseerde FARO, in het kader van het PRISMA-onderzoekstraject, het colloquium Archieven 2020. Het was een moment waarop sleutelfiguren reflecteerden over de stappen die de sector het komende decennium zou moeten nemen, zonder te weten hoe die toekomst er precies zou uitzien. Dit resulteerde in de formulering van enkele interessante pistes, die de basis kunnen vormen van een innovatieagenda voor de Vlaamse archiefsector.

U kan Archieven 2020 (her)beleven in het nieuwste nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, waarin de keynotes van de Rijksarchivarissen Martin Berendse en Karel Velle, alsook de reacties van Johan Van Nieuwenhuyse en Geert Van Goethem, werden gebundeld tot een boeiend dossier. Het dossier Archieven 2020 wordt ingeleid door FARO-medewerkers Bart De Nil en Marc Jacobs, met een artikel getiteld 'Naar een meervoudig pad en een innovatieagenda voor de Vlaamse archiefsector'. Hierin wordt onder meer het initiatief Werkgroepen Archieven 2020 gelanceerd waarmee we de archiefsector willen uitnodigen om verder te reflecteren en te werken op de lijnen die door de keynotesprekers en tijdens het panelgesprek werden uitgezet. U kan hun bijdrage in bijlage lezen.

Nog geen faro-abonnee? Een jaarabonnement op faro | tijdschrift over cultureel erfgoed kost voor Belgische abonnees slechts 12,50 euro. U kunt een abonnement nemen door het invullen van het bestelformulier op deze website. U betaalt na ontvangst van de factuur.

Bart De Nil