Erfgoedcollecties gezondheid en welzijn 2018, een modulair vormingstraject

Collecties erfgoed, gezondheid en welzijn

Internationaal is er al een tijd een evolutie aan de gang naar meer ‘vermaatschappelijking’ in de zorg. Dat wil zeggen dat de maatschappij én het beleid ernaar streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven … een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Samen sterk

Als gevolg van steeds toenemende vragen en nieuwe uitdagingen zoekt de zorg- en welzijnssector naar ondersteuning en samenwerking met andere partners in de maatschappij.

Voor de erfgoedsector vormt deze evolutie een uitgelezen kans om bruggen te slaan naar de zorgsector en zo een sociale meerwaarde te creëren. Een bijkomend argument om meer samen te werken met de zorgsector ligt in het feit dat steeds meer onderzoek aantoont dat met cultureel erfgoed bezig zijn een positieve impact heeft op het welzijn en de gezondheid van mensen. Dankzij deze voortschrijdende inzichten worden er nieuwe methodes ontwikkeld om met cultureel-erfgoedcollecties, naast het al gekende reminiscentieaanbod voor personen met dementie, therapeutische sessies voor verschillende doelgroepen in de zorgsector aan te bieden.

Sinds 2015 heeft FARO in samenwerking met heel wat partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector verschillende trajecten opgezet over interventies met cultureel erfgoed met als doel het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de deelnemers. Enkele voorbeelden: de publicatie- en vormingsreeksen ‘Erfgoed en Dementie’ (2015) en ‘Meer dan Erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn’ (2016) en de langetermijnpiloottrajecten Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn waarbinnen heel wat expertise en instrumenten worden ontwikkeld.

Vormingstraject

Met dit vormingstraject bieden we in een reeks van zes workshops een breed spectrum van thema’s en methodieken aan. Het gaat daarbij over erfgoed en dementie, een brug slaan naar andere doelgroepen dan personen met dementie, digital storytelling, het meten van de impact en leren hoe u een aanbod kan ontwikkelen dat inspeelt op de noden in uw wijk of regio.

Om de interactie met de lesgevers en tussen de deelnemers te bevorderen én om praktische oefeningen mogelijk te maken worden de workshops georganiseerd voor kleine groepen, met uitzondering van de workshop Hoe creëer je een autismevriendelijk museum?

Programma

Praktisch

Meer informatie over de verschillende workshops vindt u via de bovenstaande links. U schrijft snel, volledig en eenvoudig in via de website. Klik daarvoor op de workshop van uw keuze. Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Uiteraard staan we ter beschikking voor bijkomende inlichtingen via bart.denil@faro.be of 02 213 10 87.

Bart De Nil