Erfgoedcel Noorderkempen innoveert met museumdesign

Google Cardboard. othree via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Koken kost geld, zeker als het gaat om musea die bestaande museumruimtes herinrichten of een nieuw museumgebouw optrekken. Met enkele musea die recent een vernieuwde opstelling kregen kennen ze in de regio Noorderkempen ondertussen het klappen van de zweep. Bovendien staan er met het Gevangenismuseum in Merksplas en het Museum Tempelhof / Baksteenmuseum in Beerse nog twee vernieuwde musea in de steigers. 

Momenteel wordt er volop nagedacht over wat er in de nieuwe musea zal worden tentoongesteld. Maar de vraag wat het publiek van die keuzes denkt, blijft voorlopig nog onbeantwoord. Om na te gaan of het sop de kool wel waard is, ontwikkelde de Erfgoedcel Noorderkempen samen met enkele partners het project VR-in-a-Box.

Een prototype

Bedoeling van VR-in-a-Box is om de nieuwe permanente opstelling uit te testen nog voordat ze wordt gebouwd. Dit proces, ook gekend als prototyping, probeert op voorhand  en door middel van goedkope materialen en een 3D-ontwerp, een meer concreet beeld te krijgen van het eindresultaat. VR-in-a-Box gaat nog een stap verder door zeer vroeg in de ontwerpfase een proefopstelling te bouwen in karton en daarin met behulp van VR-technologie de toekomstige opstelling te projecteren.

In een virtuele omgeving laat de erfgoedcel groepen bezoekers los op de opstelling. Ze maakt daarbij gebruik van virtual reality en VR-brillen. Die hebben als voordeel dat zowel de organisatoren als de bezoekers hetzelfde beeld zien en dat onder meer kan gepeild worden hoe lang mensen naar iets kijken. Het nadeel van virtual reality is dat mensen in de virtuele omgeving niets kunnen aanraken of voelen. VR-in-a-box lost dit probleem op door kartonnen volumes te voorzien voor toonkastjes, sokkels of touchscreens. Omdat alles in karton wordt uitgevoerd, kan ook de opstelling snel worden aangepast. Daardoor kan niet alleen worden nagegaan wat mensen van de plannen vinden, maar kunnen ook de plannen zelf worden bijgestuurd in de loop van het proces. Deelnemers worden tijdens hun virtuele bezoek geobserveerd en achteraf bevraagd over hun bevindingen.

VR-in-a-Box is een initiatief van de Erfgoedcel Noorderkempen, in samenwerking met de musea in de Noorderkempen, VRT Sandbox (de innovatiepoot van de VRT), Haystack International (multisensoriële marketing), ODISEE hogeschool (hogeschool en onderzoek) en Smurfit Kappa (kartonnagebedrijf in Turnhout). Het is hun ambitie om tegen Erfgoeddag 2019 met resultaten voor de dag te komen. Daarvoor dienden ze een innovatief partnerproject in dat recent werd gehonoreerd.

In het filmpje hieronder worden vijf voorwerpen van het Baksteenmuseum in Beerse voor VR-in-a-Box in 3D ingescand. Op zondag 28 april kunt u tijdens Erfgoeddag 2019 het resultaat bekijken in Beerse.

Campagnebeeld Erfgoeddag 2019

Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19e editie van Erfgoeddag volop de schijnwerpers op vakmanschap. Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap, meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Zet zondag 28 april met stip in uw agenda!


Foto: Google Cardboard. othree via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Bart De Nil