Een technologische speeltuin voor kleinere erfgoedinstellingen

Foto: Carnaval de Moutons (c) ClickNL

Het is niet toevallig dat u het merendeel van de cutting-edge voorbeelden van immersieve technologieën met cultureel erfgoed moet gaan zoeken bij de grote kapitaalkrachtige erfgoedinstellingen. Koken met technologische innovaties kost nu eenmaal geld. Nochtans zoeken alle erfgoedinstellingen, groot en klein, naar manieren om hun verhalen te vertellen in een virtuele immersieve wereld.

Pop-uplab voor creatievelingen

Om kleine en middelgrote cultureel-erfgoedinstellingen te helpen in hun zoektocht naar tools en partners om mee te surfen in de digitale stroomversnelling werd in Nederland het Fieldlab Virtual Worlds opgericht. Dit lab is een initiatief van het Meer­tens Instituut en Media Perspecti­ves en vond onderdak in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het krijgt steun van ClickNL, het Nederlandse innovatiefonds voor de creatieve sector.

Het lab is ingericht als een pop-uplab waar creatieve professionals met elkaar en samen met onderzoekers kunnen werken aan industrieel onderzoek. Creatieve professionals kunnen er experimenteren met virtual reality, augmented reality en mixed reality  en kunnen er nieuwe toepassingen ontwerpen voor en/of met de erfgoedsector.

Vijf projecten

In de periode najaar 2017 - voorjaar 2018 lanceerde Fieldlab Virtual Worlds twee oproepen voor projecten met cultureel erfgoed en immersieve technologieën. Na een evaluatieproces werden uit 28 ingediende projecten vijf projecten gehonoreerd die in totaal zo’n 50.000 euro kregen om hun idee uit te werken.

Rembrandt Privé
Een samenwerking tussen het Stadsarchief Amsterdam en Synergique. Samen creëerden ze een nieuwe manier om archiefstukken tentoon te stellen. Daarbij maken ze gebruik van augmented reality om de context bij de documenten tot leven te brengen. 

Kijk even met ons mee naar de trailer van Rembrandt Privé:


Time Windows
Een samenwerking tussen het Rijksmuseum van Oudheden, Allard Pierson Museum, Archeologisch Museum Haarlem en Novitas Heritage die focust op de beleving van verhalen rondom erfgoed en geschiedenis. Het gaat daarbij over escape rooms die puzzels rond erfgoedobjecten en geschiedenis koppelen aan puzzels in de virtuele ruimte.

Carnaval de Moutons
Een samenwerking van Eye Filmmuseum en DROPSTUFF MEDIA die een oud medium - de zoötroop – gebruikt als een draaimolen op een kermis. Dankzij augmented reality wordt de fysieke werkelijkheid verrijkt met digitale animaties.

100 jaar vrouwenkiesrecht
Een samenwerking tussen Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Justin Zijlstra, Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Het project biedt een nieuwe vorm om het verhaal van vrouwenemancipatie te vertellen door de demonstraties te laten beleven met virtual-realityfilm, verpakt in een toeristenkijker.

Linie 1629
Een samenwerking tussen Erfgoed ‘s-Hertogenbosch, Sint Lucas en Wij Doen Dingen. Augemted reality wordt  gebruikt om de reconstructie van de tachtigjarige oorlog in een historische route tot leven te brengen.

De laatste ronde van het Fieldlab Virtual Worlds is een content jam. Dat is een hippe omschrijving voor een informatiebijeenkomst van 24 uur waarin de projecten worden getoetst door specialisten uit de onderzoeks- en bedrijfswereld. Eenmaal ze dat achter de rug hebben, maken sommige projecten kans op een financiering voor een doorstart.

Foto: Carnaval de Moutons (c) ClickNL

Bart De Nil