Een brug naar Aalst Rechteroever

voetbalkooi, Sint Elisabethwijk op Aalst Rechteroever © Studio NUNU

De piloottrajecten die FARO heeft opgezet in Aalst en Turnhout in het kader van het programma Archief om de hoek komen traag maar zeker op gang. In Aalst werden op basis van een denkoefening drie thematische trajecten uitgewerkt die op lange termijn de sociale cohesie in de wijk Rechteroever moeten helpen versterken. 

Tijdens een evenement op 8 november worden deze trajecten in Ontmoetingshuis De Brug voorgesteld aan het brede publiek. Niet toevallig komt deze locatie, die als uitvalsbasis zal dienen voor tal van acties, terug in de overkoepelende titel Een brug naar Rechteroever.

Elk van deze trajecten brengt buurtbewoners op een creatieve manier in contact met het erfgoed en de geschiedenis van hun wijk. Tegelijk worden ze aangemoedigd om nieuwe of andere verhalen over hun wijk te vertellen, bestaande breuklijnen te overbruggen én de perceptie over hun wijk te verbeteren. Hoewel het sowieso de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te bereiken, worden er extra inspanningen geleverd naar jongeren en nieuwkomers. Dit vergt een intense samenwerking van verschillende actoren, zoals de wijkmanager, het stadsarchief, de erfgoedcel en de verschillende jeugdorganisaties die actief zijn in de buurt.

Een overzicht van de verschillende trajecten

Conflicten en confrontatie op Rechteroever

Tijdens dit kortetermijntraject ligt de focus op het verzamelen, vertellen en delen van verhalen over de Tweede Wereldoorlog. In aanloop naar de Bevrijdingsfeesten in mei 2020 doet het stadsarchief een oproep naar verhalen en erfgoed over de Bevrijding, nu 75 jaar geleden. Daarnaast gaat het archief samen met jongeren aan de slag rond hedendaagse conflicten. Welk beeld hebben ze over deze conflicten en welke parallellen zien ze met de Tweede Wereldoorlog? Die twee perspectieven worden in mei 2020 samengebracht en op een creatieve manier zichtbaar gemaakt.

Bekend en berucht op Rechteroever

Dit traject toont aan de wijkbewoners dat meerdere plaatsen op Aalst Rechteroever diverse functies en betekenissen kunnen hebben voor de mensen die er wonen en vertoeven. Samen met jongeren wordt gewerkt aan de creatie van een ‘smoelenboek van Rechteroever’ waarin zowel schelmen als helden van vroeger en nu zullen figureren. Er wordt een link gelegd met de creativiteit van Aalst Karnaval en de typische en unieke figuren die eraan verbonden zijn. Daarnaast worden verhalen ‘met een angel’ gekoppeld aan specifieke plaatsen en gebouwen in de wijk. Tegen eind november 2020 komt er een digitale erfgoedroute met visuele bakens waarop deze figuren en verhalen zullen figuren.

Geweven verhalen

Het derde traject mikt op de lange termijn door het aanleggen van een gemeenschappelijke tuin met verfplanten. De verfplanten zijn de grondstof voor workshops waarin buurtbewoners creatieve ambachtelijke technieken kunnen leren, zoals verfstoffen maken en draad en textiel verven. Met dat geverfd textiel wordt vervolgens creatief aan de slag gegaan. De inspiratie voor deze activiteiten is afkomstig uit het zeer rijke textielverleden van Aalst - tegelijkertijd het 'DNA' van Aalst Rechteroever.

Informatie aan Zee

Benieuwd naar het traject Archief om de hoek? Kom dan op vrijdagnamiddag 21 september naar de namiddagsessie over erfgoedcollecties en welzijn tijdens Informatie aan Zee. U verneemt er meer over Een brug naar Rechteroever en kunt er kennismaken met Buurten in 't Geburt, het pilootproject van Stadsarchief Turnhout.

Foto: voetbalkooi, Sint Elisabethwijk op Aalst Rechteroever © Studio NUNU

Bart De Nil