Een autismevriendelijk museum, hoe doet u dat?

De Vlaamse regering keurde aan het einde van 2017 het Actieplan Autisme van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen goed. Dat plan moet Vlaanderen meer 'autismevriendelijk' maken door middel van een integrale aanpak die doorheen alle levens- en beleidsdomeinen loopt. Centraal in het actieplan staat het verbeteren van de participatiekansen voor mensen met autisme.

In dezelfde week waarin het actieplan werd goedgekeurd, stelden FARO en Huis van Alijn het boek Autismevriendelijk museum. Het creëren van een toegankelijk museumbezoek voor kinderen en jongeren met autisme voor.

De feestelijke avond werd ingezet met een presentatie door autisme-expert Peter Vermeulen, onder meer educatief medewerker van Autisme Centraal, hoofdredacteur van Sterk! in autisme en auteur van heel wat publicaties omtrent autisme (Dit is de titel, Brein bedriegt, Ik ben speciaal en Autisme als Contextblindheid). Vermeulen gaf een zeer heldere introductie tot wat autisme eigenlijk is en pleitte daarbij voor de volwaardige participatie van mensen met autisme aan de maatschappij.

Vervolgens was het de beurt aan Lieve Dhaene van Zorgnet-Icuro die een beeld schetste van de enorme maatschappelijke uitdagingen op het vlak van welzijn en gezondheid. Om deze uitdagingen te kunnen aanpakken zullen we alle domeinen van onze samenleving moeten afstemmen op mensen die zorg nodig hebben. Daarbij kan de cultureel-erfgoedsector ook een rol spelen als ze ervoor kiest om haar aanbod aan te passen aan de noden en behoeften van kwetsbare personen.

U kan de sfeerbeelden hier bekijken.

Bart De Nil