Benedicte De Koker lanceert 'Cultureel erfgoed voor welzijn'

Foto: Simon Bequoye

De vermaatschappelijking van de zorg betekent dat zowel de maatschappij als het beleid ernaar streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven … een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.

Deze maatschappelijk evolutie was een belangrijke stimulans voor FARO om samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector het programma Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn op poten te zetten. De kern van dit programma bestaat uit zes piloottrajecten waarmee we door trial-and-error, eigen aan het werken in de praktijk, heel wat ambitieuze uitkomsten willen bereiken die verder gaan dan eenmalige projectresultaten.

Cultureel erfgoed voor welzijn

In de nieuwe publicatie Cultureel erfgoed voor welzijn geven we u inzicht in de bredere doelstellingen van deze trajecten. De partners geven u bovendien een stand van zaken en gaan onder meer in op het design van de trajecten, de bijsturingen onderweg en de geleerde lessen. Ook is er een apart hoofdstuk over het meten en evalueren van activiteiten die als doel hebben het welzijn van de deelnemers te verbeteren. Tot slot komen enkele stemmen uit de sociale en zorgsector aan het woord.

Foto: Benedicte De Koker

Niemand minder dan Benedicte De Koker houdt op 28 november in het Gentse stadhuis Cultureel erfgoed voor welzijn symbolisch boven het doopvont. Benedicte is als onderzoekster en lector verbonden aan HoGent en is gespecialiseerd in mantelzorg. Met haar onderzoek droeg ze in belangrijke mate bij aan de ondersteuning van mantelzorgers.

Vanuit haar expertise inzake de ondersteuning van mantelzorgers en in de context van de vermaatschappelijking van de zorg, zal Benedicte ons vertellen hoe deze evolutie voor de erfgoedsector een uitgelezen kans kan zijn om bruggen te slaan naar de zorgsector en hoe we op die manier een sociale meerwaarde kunnen creëren.

Opening conferentie

Samen met de voorstelling van het boek geeft filosoof Ignaas Devisch op 28 november ook de aftrap van de internationale conferentie Participation in cultural heritage for mental health recovery. Twee dagen lang, op 29 en 30 november 2018, verneemt u alles over de manier waarop cultureel-erfgoedcollecties met effect en duurzaam kunnen worden ingezet in welzijnstrajecten.

Ook wie niet deelneemt aan deze tweedaagse conferentie is overigens van harte welkom op dit openingsevent-annex-boekvoorstelling! Deelname is gratis, maar u moet zich wel hier inschrijven.

Foto 1: Simon Bequoye
Foto 2: Benedicte De Koker

Bart De Nil