21 september is Werelddag Dementie

Vergeet-me-nietje

Het zal u niet verbazen dat heel wat erfgoedorganisaties een aanbod hebben voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Het geheugen en het verleden behoren tot de corebusiness van de erfgoedsector. De koepelterm ‘geheugeninstellingen’, gebruikt voor archieven, musea en bibliotheken, spreekt voor zich. Vooral in de periode rond Werelddag Dementie, op 21 september, worden extra inspanningen gedaan om die initiatieven in de kijker te plaatsen.

Dementie in beweging

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep 21 september uit tot Werelddag Dementie. Ook in Vlaanderen wordt ruim aandacht besteed aan deze dag. De 'Vlaamse' werelddag wordt georganiseerd in de schoot van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, telkens op een andere locatie. Dit jaar vindt het evenement plaats in Roeselare, waar heel wat partners uit alle mogelijke sectoren een indrukwekkend programma hebben opgezet rond het thema 'Dementie in Beweging'.

In het bijzonder Erfgoedcel TERF speelde een belangrijke rol bij het in goede banen leiden van dit evenement. Een van de activiteiten is een dementievriendelijke belevingswandeling waar mantelzorgers, mensen met dementie, professionelen en sympathisanten samen kunnen wandelen en elkaar ontmoeten. TERF zorgt ervoor dat de zintuigen van de wandelaars op verschillende haltes op de route worden geprikkeld met vertelkoffers, caféspelen én culinaire verrassingen. Tijdens de dag kan iedereen een bezoek brengen aan de infostand van TERF om er kennis te maken met de ondersteuning die ze bieden op het  vlak van reminiscentie en met hun dementie-app Prisma.

De Alzheimer Code

U kan daarnaast ook nog deelnemen aan een van de vele activiteiten van het project De Alzheimer Code, dat tot 30 september in meer dan 80 steden en gemeenten georganiseerd wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld de workshops DEMO MEMO voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, die S.M.A.K. organiseert samen met Bie Hinnekint van The courage to grow old. Personen met dementie nemen samen met hun mantelzorger deel aan deze workshop waarin het gezamenlijk beleven van een kunstwerk centraal staat. Nadien maken de deelnemers een poëtische vertaling van de opgedane impressies.

Of misschien woont u in de Kempen en werkt u in de zorgsector? Dan kan u op donderdag 21 september tijdens een interactieve avond kennismaken met de nieuwe reminiscentiekoffer van het Kempens Diamantcentrum. U kan er met hen in gesprek gaan over de koffer en over reminiscentie en andere methodieken.

Meer lezen?

In 2015 publiceerde FARO i.s.m. Politeia, Howest/Kennispunt Mantelzorg en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een gids bedoeld voor cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties die op basis van hun collecties en de expertise die ze bezitten over die collecties een aanbod willen creëren voor mantelzorgers en personen met dementie. Meer info vindt u hier.

Bart De Nil