Lovaniensia.be herenigt oude academische collectie KU Leuven en UCLouvain

Franciscus Titelmannus, Compendium Dialecticae, Parisiis: apud Simonem Colinæum, 1542. KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties, CaaA2602, f. A1r (detail)

In 2025 viert de KU Leuven haar zesde eeuwfeest. Ter voorbereiding van die bijzondere verjaardag wordt er momenteel al volop ingezet op de digitalisering van de academische collecties.  Zo zijn de thesissen van de Oude Universiteit Leuven beschikbaar via de Collection Discovery-toepassing in Limo en kan al wie geïnteresseerd is in collegedictaten terecht op het Magister Dixit-platform. Dit platform bevat 529 Leuvense collegedictaten, voornamelijk van de Artesfaculteit, die bewaard worden aan de KU Leuven, UCLouvain, KBR en M - Museum Leuven.

Wie het collectiebeleidsplan erfgoed van KU Leuven Bibliotheken leest, merkt ook daar meteen op dat er veel aandacht gaat naar universiteitsgeschiedenis. Ondanks twee branden bezit KU Leuven Bibliotheken immers een aanzienlijke collectie handschriften (vooral collegedictaten), oude drukken en grafiek die gelinkt kan worden aan de Oude Universiteit Leuven (1425-1797), de Rijksuniversiteit (1817-1835) en de Katholieke Universiteit Leuven (1835-).

Lovaniensia.be

Bij dat rijke erfgoed horen onder meer ook de meer dan 350 oude drukken die gedigitaliseerd zijn voor het Lovaniensiaplatform. Met dit platform hebben KU Leuven Bibliotheken en de Bibliothèques de l’UCLouvain de intentie om de gesplitste oude academische collectie of Collectio academica antiqua (Caa) virtueel te herenigen op een gemeenschappelijk portaal. Die Caa-collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. Verschillende van de drukken uit deze collectie werden door de Vlaamse overheid erkend als topstuk.

Desiderius Erasmus, Scarabevs, Leuven: Theodoricvs Martinvs, 1517. KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties, CaaA40, fol. a1r

Om de virtuele hereniging te realiseren konden beide academische instellingen in 2017 rekenen op financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap en de Communauté française de Belgique in het kader van het Cultureel samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap. In 2018 en 2019 kreeg het project een vervolgfinanciering als internationaal project cultureel erfgoed door het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.

Eind juni 2019 werd deze tweede fase afgerond. Daarbij werden 230 werken waarvan Erasmus de auteur of een (belangrijke) medewerker is, gedigitaliseerd. In de toekomst is het de bedoeling om de intern (in Leuven of Louvain-la-Neuve) gedigitaliseerde werken aan te vullen met extern gedigitaliseerde exemplaren van goede kwaliteit. Het heeft immers geen zin om een oude druk zonder specifieke bezitskenmerken te digitaliseren als dat werk elders al gebeurd is.

Maar ook daarna is er nog werk aan de winkel. Het projectteam en het wetenschappelijk comité gaan opnieuw op zoek naar financiering om nog andere boeken uit de Collectio academica antiqua te digitaliseren, zodat het streefdoel van de volledige digitalisering van de Caa-collectie tegen 2025 gehaald kan worden. 

Bron: KU Leuven Bibliotheken Bijzonder Collecties

Foto's: 

  • Franciscus Titelmannus, Compendium Dialecticae, Parisiis: apud Simonem Colinæum, 1542. KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties, CaaA2602, f. A1r (drukkersmerk)
  • Desiderius Erasmus, Scarabevs, Leuven: Theodoricvs Martinvs, 1517. KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties, CaaA40, fol. a1r. 
Annemie Vanthienen