Amerikaans echtpaar schenkt eeuwenoude perkamenten strook aan Universiteit Antwerpen​

Foto: Universiteit Antwerpen

De Amerikaanse verzamelaar Farley P. Katz en zijn vrouw Carolyn Fuentes schenken de Universiteit Antwerpen een fragment van een 14e-eeuws handschrift in middeleeuws Nederlands. In het verleden deden Katz en Fuentes reeds schenkingen aan UCLA, de prestigieuze universiteit van Californië, en aan de Bancroft Library in Berkeley. De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit Antwerpen is de eerste Europese bibliotheek waarmee het koppel samenwerkt. 

Onbekend verhaal

De perkamenten strook bevat ruim 70 verzen in het Middelnederlands van een tot nu toe onbekend verhaal over Alexander de Grote. In die verzen koppelt een ik-verteller verschillende verhalen over Alexander de Grote aan elkaar, waaronder het verhaal over de verovering van Gaza in de vierde eeuw voor Christus. Tot nu toe was niet bekend dat er een Middelnederlandse versie van dit verhaal bestond. Het gaat vermoedelijk terug op een episode uit de Franse Roman d’Alexandre. Wie de Middelnederlandse verzen heeft gedicht is vooralsnog niet bekend.

In onderstaand filmpje geeft Farley P. Katz meer uitleg over zijn verzameling en over het fragment:

Bijzonder licht op middeleeuwse boekproductie

Remco Sleiderink, hoogleraar Middelnederlandse literatuur aan de Universiteit Antwerpen, viel zowat van zijn stoel toen hij dit voorjaar via mail foto’s van het fragment onder ogen kreeg. “Het fragment bewijst dat de Middelnederlandse verhaaltraditie rond Alexander de Grote rijker was dan mijn collega-onderzoekers en ik tot nu toe dachten. Het werpt ook een bijzonder licht op de middeleeuwse boekproductie in het vroegere hertogdom Brabant.”

Ook hoofdbibliothecaris van de UA Trudi Noordermeer is bijzonder opgetogen over de nieuwe aanwinst. “Het fragment wordt bewaard in een handgemaakte zuurvrije doos in een brandwerende kluis bij de afdeling Bijzondere Collecties”, legt Noordermeer uit. “De inkt is op sommige plaatsen erg verbleekt, maar het perkament is verder in goede staat. Bij speciale gelegenheden, zoals een Erfgoeddag, kan het ook aan het bredere publiek worden getoond. In de toekomst zal het document worden gedigitaliseerd en uiteraard is het beschikbaar voor onderzoekers die de materiële aspecten van middeleeuwse handschriften bestuderen.”

Meer achtergrondinformatie over het fragment vindt u via de website van de Universiteit Antwerpen.

Foto: Universiteit Antwerpen

Annemie Vanthienen