Kansen om schotten te doorbreken

Allez, Chantez!, winnaar van de Ultima 2019 voor Cultureel Ondernemerschap. Aan dit project werd in een van de voorgaande rondes een subsidie toegekend. Foto: Franky Verdickt © Ultimas

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent aan 38 bovenlokale cultuurprojecten een subsidie toe, goed voor een totaalbedrag van 2.285.050,92 euro. De goedgekeurde projecten zijn ingediend in mei 2020, starten vanaf januari 2021 en hebben een maximale looptijd van drie jaar. Nieuwe aanvragen kunnen jaarlijks ingediend worden op 15 mei en 15 november.

Kan deze subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten ook voor cultureel-erfgoedorganisaties iets betekenen? Om in aanmerking te komen, is het cruciaal om samen te werken over gemeentegrenzen heen, of de handen in elkaar te slaan met een of meerdere partners uit bijvoorbeeld de podiumkunsten, het sociaal-culturele veld, het onderwijs of de welzijnssector. Zo’n ‘transversale’ of schottendoorbrekende werking vergt extra energie en middelen, en komt meestal bovenop de basiswerking. Toch kan het de moeite lonen om werk te maken van een bovenlokaal cultuurproject. In dit blogbericht leest u alvast meer over enkele inspirerende voorbeelden. 

Nog meer nuttige informatie en inspiratie krijgt u tijdens het Groot Onderhoud op 1 december. Een van de workshops tijdens dit volledig digitale evenement gaat over de mogelijkheden van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking voor cultureel-erfgoedorganisaties en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met OP/TIL, het steunpunt voor de bovenlokale cultuurwerking.

Groot Onderhoud 2020

Op 1 december vindt de tiende editie van het Groot Onderhoud plaats. Dan zetten we het spotlicht op het lokale en bovenlokale erfgoed, onder de titel 'Diepgeworteld, breedvertakt'. Omwille van de coronacrisis gaan we 100% digitaal. Schrijf nu in!

Lees meer over het Groot Onderhoud 2020:

Foto: Allez, Chantez!, winnaar van de Ultima 2019 voor Cultureel Ondernemerschap. Aan dit project werd in een van de voorgaande rondes een subsidie toegekend. Foto: Franky Verdickt © Ultimas

Anne Milkers