Zaaien en oogsten: landbouwcollecties in de schijnwerpers

Waardering agrarisch erfgoed Kortrijk, Texture © CAG

Voorwerpen die verband houden met de landbouw vindt u in de meeste streekmusea, bij historische verenigingen en in collecties van tal van heemkundekringen. Kennis hierover is aanwezig bij medewerkers en vrijwilligers, maar vragen over deze voorwerpen zijn er ook. Van bepaalde gereedschappen is bijvoorbeeld niet meer duidelijk wat het precies is en waar het voor werd gebruikt. Terecht duiken dan ook vragen op als: 'Wat is dit voor object?', 'Is dit voorwerp uniek of juist niet?', en 'Hoe kunnen we deze collecties ook voor komende generaties betekenis geven?'.

Zaaien en oogsten: landbouwcollecties in de schijnwerpers brengt op 22 april 2022 experts en beheerders van landbouwcollecties samen om kennis en informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan projecten rond participatief waarderen van landbouwcollecties. 

Sprekers

Vijf sprekers nemen het woord: 

  • Hans Piena, conservator Werken voor het Nederlands Openluchtmuseum en bijzonder hoogleraar voor het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, laat voorbeelden zien van voorwerpen die uniek zijn en voorwerpen die dat juist niet zijn. Hij vertelt hoe u een landbouwcollectie zo opbouwt dat het een aansprekend verhaal vertelt en welke keuzes binnen de collectie u dan wellicht moet maken.  
  • Henk Dijkstra, directeur van het Landbouwmuseum Friesland, vertelt hoe u eigentijdse technieken kunt opnemen in uw collectie. 
  • Pieter Verhoeven, directeur van het Karrenmuseum in Essen, vertelt over enkele projecten (waaronder het onderzoeksproject ‘Inventarisatie en typologering van de bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen’) die de opstap zijn naar een waarderingstraject. 

Na de pauze komen twee sprekers aan het woord die ervaring hebben met het participatief waarderen van landbouw gerelateerde collecties:

  • Bert Woestenborghs, stafmedewerker roerend erfgoed bij het Centrum voor Agrarische Geschiedenis in Leuven, neemt u mee in een recent project rond participatief waarderen.
  • Wim ter Haar, bestuurslid en vrijwilliger bij Vereniging Het Museum in Winterswijk, vertelt over het waarderingstraject van de deelcollectie boerenbedrijf en de ervaringen met het herbestemmen van enkele stukken. 

De online bijeenkomst start om 13.30 uur. Een gedetailleerd overzicht van het programma vindt u in de kalender. Inschrijven is verplicht en kan via deze link.

De bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Museumfederatie Fryslân, Erfgoedhuis Zuid-Holland en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het is meteen ook de eerste in een serie digitale bijeenkomsten over themagerelateerde collecties, bedoeld voor collectiebeheerders in het Nederlandse/Vlaamse taalgebied. De initiatiefnemers hopen dat deze bijeenkomst het begin is van een netwerk rond themagerelateerde collecties om zo tot meer onderlinge kennisuitwisseling te komen.

Foto: Waardering agrarisch erfgoed Kortrijk, Texture © CAG

Anne-Cathérine Olbrechts
erfgoed waarderen
agrarisch erfgoed
Online evenement