Wateroverlast in Wallonië: wat nu?

Bereddering van de wateroverlast in Wallonië. © KIK-IRPA, Brussel

Op deze website kon u eerder al lezen over de oprichting van het crisiscomité erfgoed, in de nasleep van de watersnood in Wallonië. Sindsdien heeft dat comité een waaier van activiteiten ontplooid.

De coördinatie van het crisiscomité erfgoed gebeurt door de Belgische afdeling van het Blauwe Schild. FARO maakt deel uit van het comité en overlegt ook wekelijks mee over de stand van zaken van het getroffen erfgoed. Het comité ontvangt nog steeds oproepen van beheerders en ook eigenaars die hulp vragen bij de bereddering van het erfgoed. En dit zal hoogstwaarschijnlijk nog even blijven duren.

Het crisiscomité erfgoed houdt ook het overzicht bij van het getroffen erfgoed. Midden augustus bevatte dat overzicht onder meer een honderdtal monumenten, zestien musea, een twintigtal archieven en nog andere erfgoedorganisaties. Het Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts (zeg maar de Waalse evenknie van PARCUM) meldt dat de lijst van getroffen kerken blijft groeien.

Helpende handen

Via het Blauwe Schild hebben reeds heel wat vrijwilligers geholpen bij de bereddering van het erfgoed in Saint-Servais (een deelgemeente van Namen), Verviers, Namen zelf en bij het Rijksarchief van Luik. Vrijwilligers blijven nog steeds erg welkom!

De reddingsoperatie is immers nog verre van afgerond. Verwacht wordt dat de komende weken steeds meer vervolgschade zal ontstaan (met onder andere schimmelvorming, corrosie, afschilfering verflagen en zoutuitbloei), zeker bij de getroffen gebouwen die na de ramp niet meer toegankelijk waren. Ook is er nog maanden werk om al het erfgoedmateriaal te wassen, gecontroleerd te drogen en opnieuw te verpakken. Voorlopig zijn er diverse locaties vrijgemaakt om dit werk uit te voeren. Een aantal FARO-medewerkers is recent een week gaan helpen in Namen.

Zoekt u zelf hulp? Of wil u net hulp aanbieden? Twijfel niet en schrijf u in via het Blauwe Schild op deze pagina.

Uw financiële steun

Op vraag van het crisiscomité richtte de Koning Boudewijnstichting een fonds op. Daar kunnen giften gestort worden, bedoeld om de noden van het getroffen erfgoed te lenigen. Via deze weg kunt u dus zeker uw steentje bijdragen.

Alle info vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting

Foto: bereddering van de wateroverlast in Wallonië. © KIK-IRPA, Brussel

Anne-Cathérine Olbrechts