Wateroverlast: Blauwe Schildcomité in actie

Simulatie waterschade met dummies 2013, Provinciaal Erfgoedcentrum Ename © Anne-Cathérine Olbrechts

De watersnood van de voorbije dagen heeft niet alleen een hoge tol aan mensenlevens gekost, maar heeft ook een grote impact voor een aantal musea in Wallonië. Met name in Luik en Verviers.

Zo was er een evacuatie in het museum La Boverie in Luik, dat aan de Maasoever ligt. Het gaat concreet over collecties met schilderijen en tekeningen die worden bewaard in het ondergrondse depot van het museum. De situatie is er onder controle. In het Musée des Beaux-Arts en het Musée archéologique van Verviers daarentegen is er naar verluidt veel wateroverlast in de depots.

Vrijdagochtend riep het Belgische Blauwe Schildcomité alle Belgische leden op om hulp te bieden. FARO gaat in op die vraag en biedt hulp aan.

Blauwe Schild

Het Belgische Blauwe Schildcomité maakt deel uit van het Movement of the Blue Shield, dat bestaat uit het International Committee of the Blue Shield (ICBS) en de Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS). De organisatie is opgericht in 2000. U leest de doelstellingen van het Belgische Blauwe Schildcomité op de website.

Daaruit citeren we: "Zoals het Rode Kruis zich inzet voor humanitaire doeleinden, zo zet het Blauwe Schild zich in voor de bescherming van cultureel erfgoed in geval van gewapend conflict, in geval van natuurrampen (overstromingen, zware stormen, aardbevingen …) of van andere rampen zoals ontploffingen, brand, wateroverlast, vandalisme of nucleaire ongelukken. De vereniging wil, wanneer roerend of onroerend erfgoed bedreigd wordt door rampen die door de mens of door de natuur worden veroorzaakt, met alle aangepaste middelen hulp bieden door: 

  • informatie te verstrekken over ramppreventie,
  • bij rampen praktische en vooral professionele bijstand te verlenen."

Zoals gezegd, ook FARO biedt hulp aan bij wateroverlast. Kampt uw museum, archief of erfgoedbibliotheek met wateroverlast? Contacteer ons dan gerust. We staan stand-by.

Op de Erfgoedwijzer vindt u alvast nuttige literatuur over wat u kunt  doen ingeval u met wateroverlast te maken krijgt.

Anne-Cathérine Olbrechts