Unieke lezing Stefan Michalski over museumverlichting

Trap in het Ruhr Museum. CC0

Op 24 januari geeft Stefan Michalski aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel een lezing over museumverlichting: 30 jaar ontwikkeling en lessen voor de toekomst. Grijp deze unieke kans om de ontwerper van de tien schadefactoren en andere onontbeerlijke publicaties over preventieve conservering te ontmoeten!

Stefan Michalski studeerde in 1972 af als fysicus en mathematicus en volgde een opleiding in de conservatie van kunstwerken. Sinds 1979 werkt hij aan het Canadian Conservation Institute. Hij is er senior conservatiewetenschapper. Michalski ontwikkelde de tien schadefactoren in 1994. Het geheel heette toen nog de '9 agents of deterioration (Framework for Preservation of Museum Collections Poster)'. Samen met Robert Waller koppelde hij de methode later aan de methode van risico-analyse. De tien schadefactoren zijn recent getoetst aan duurzaamheid en vormen een uitstekende basis voor preventieve conservering.

Michalski werkte verder ook mee aan de ASHRAE-klimaatklassen voor erfgoed. Hij werkt onder meer samen met ICCROM, ICOM, UNESCO, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland, het Getty Conservation Institute en het KIK, wereldwijd de belangrijkste instituten inzake preventieve conservering van cultureel erfgoed. Zijn vakgebieden zijn collectierisicomanagement, preventieve conservering, aftakeling door verkeerde relatieve vochtigheid, verkeerde temperatuur, licht en straling en fysisch onderzoek. 

Meer informatie over Stefan Michalski vindt u hier.

Praktisch

Donderdag 24 januari 2019, 17.45 - 18.45 uur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel

Deelname is gratis, maar schrijf in voor 23 januari via marjolijn.debulpaep@kikirpa.be en elke.otten@kikirpa.be.

Foto: CC0

Anne-Cathérine Olbrechts