Sophia Labadi te gast bij FARO voor unieke masterclass

Sophia Labadi, die na een carrière bij UNESCO, senior Lecturer Erfgoed en Archeologie aan de University of Kent is geworden, publiceerde recent een standaardwerk over erfgoedwaarden in de 21e eeuw. De kracht van haar onderzoek is dat ze kritisch reflecteert over de aard en draagwijdte van de notie 'waarden' in de twee dominante internationale erfgoedconventies van de 21e eeuw: de nog steeds zeer krachtige Werelderfgoedconventie uit 1972 (onroerend erfgoed en landschappen) en de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed van 2003, beide onder UNESCO-vlag. 

In het traject dat we afleggen rond signficance en waardering van erfgoed, is deze eerste internationale masterclass dan ook een eyeopener. Labadi gaat na wat de mogelijkheden, interpretaties en problemen zijn van noties als 'universal value' of van het totaal anders benaderen van waarde en betekenis vanuit een gemeenschaps- en groepsperspectief. Wat is de impact op beleid en praktijk, ook in de cultureel-erfgoedsector? 

Op 31 januari geeft Sophia Labadi bij FARO een unieke masterclass over dit thema. Mis deze kans niet! Inschrijven kan online via de FARO-kalender.

Anne-Cathérine Olbrechts