Schrijf nu in voor de studiedag 'Rationaliseren van collecties'

Een groep deelnemers aan een waarderingstraject. © Mu.ZEE

Rationaliseren van collecties: what’s in a name? In het Verenigd Koninkrijk staat het thema al geruime tijd op de agenda. En ook in Vlaanderen klinkt de roep om aan de slag te gaan met collectierationalisatie steeds luider. Net daarom organiseren FARO en Mu.ZEE op 21 september een studiedag over het onderwerp. Inschrijven kan nog tot 8 september, dus wacht niet te lang meer! 

De term 'collectierationalisatie' duidt op een procedure die een museum helpt een beter inzicht te krijgen in de collectie, met als doel een doeltreffender gebruik ervan. De noodzaak voor zo'n rationalisatie wordt gedreven door verschillende struikelblokken, zoals willekeurig verzamelen in het verleden, ruimtetekort in het depot of onduidelijkheid in het stellen van organisatorische prioriteiten.

Het proces start met een waardering van de collectie in haar geheel en mondt uit in een helder verzamelbeleid, het beter benutten van de beschikbare ruimtes, het prioriteren van acties in verband met collectiebeheer, een betere kennis over en een betere ontsluiting van de collectie. De waardering kan eveneens een stap zijn om het ontzamelen uit te voeren op een ethische manier en in overeenkomst met het verzamelbeleid.  

Een helder overzicht van wat rationaliseren van museale collecties zoal inhoudt, leest u in deze publicatie (uitgave: Collections Trust). Of bekijk deze ludieke animatie:

Studiedag 'Rationaliseren van collecties: hoe verzamelen en ontzamelen?'

De afgelopen jaren bouwden we in Vlaanderen heel wat ervaring op over collectiewaardering. Tijdens de studiedag op 21 september zoomen we in op de stand van zaken in verband met waarderen en lichten we enkele inspirerende waarderingstrajecten toe.

Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de noden en struikelblokken in verband met ontzamelen, die we graag met u bespreken. Keynotespeaker Harald Fredheim, research associate Heritage Futures, licht toe hoe de musea in het Verenigd Koninkrijk omgaan met overvloed en ontzamelen. Heel wat aspecten zijn herkenbaar voor de situatie in Vlaanderen.

In de namiddag krijgt u zelf de kans om in gesprek te gaan en aanbevelingen uit te denken voor het cultureel-erfgoedbeleid.   

Schrijf u voor 8 september in via de FARO-kalender. De studiedag verloopt veilig en volgens de geldende coronamaatregelen.

Foto: een groep deelnemers aan een waarderingstraject © Mu.ZEE

Anne-Cathérine Olbrechts
erfgoedwaarderen
ontzamelen
Conferentie
Studiedag