Samen onroerend erfgoed waarderen: masterclass

Onroerend erfgoed: waarderen hoogstamboomgaarden en mergelgroeven. Foto: Agentschap Onroerend erfgoed

In de reeks erfgoedwaarderen hebben we de voorbije maanden via een reeks masterclasses participatief waarderen van roerend en immaterieel erfgoed verkend. Om dit plaatje te vervolledigen bekijken we eenmalig ook hoe in Vlaanderen in de onroerend-erfgoedsector met waardering wordt geëxperimenteerd en hoe dit gebeurt met zo veel mogelijk belanghebbenden. De focus ligt hierbij op de ontwikkelingen rond onroerenderfgoedrichtplannen. Met dat instrument wordt zowel een breedgedragen langetermijnvisie én een concreet actieplan voor het erfgoed in kwestie nagestreefd. Anse Kinnaer en Aukje De Haan van het agentschap Onroerend Erfgoed stellen hun projecten voor tijdens deze masterclass. 

Onroerenderfgoedrichtplannen: participatie troef

Met de onroerenderfgoedrichtplannen denkt iedereen mee: alle meningen zijn waardevol voor het eindresultaat. Enerzijds willen de onderzoekers zo veel mogelijk belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van het onroerend erfgoed. Denk daarbij aan eigenaars, buurtbewoners, lokale besturen en middenveldorganisaties. Ze polsen naar de mening van zo veel mogelijk personen, verenigingen en openbare besturen. Die nieuwe werkwijze is een ommezwaai van de klassieke top-downbenadering waarbij vooral de experts bepalen wat beschermd moet worden. 

Anderzijds moet de nieuwe aanpak ook leiden tot een geïntegreerd beleid. Want de Vlaamse overheid komt soms gefragmenteerd over bij de burger en dat leidt tot frustraties. Daarom mikken de onderzoekers op een breedgedragen langetermijnvisie voor het erfgoed en een concreet actieprogramma dat daaruit voortvloeit. 

Momenteel wordt gewerkt aan een geografisch afgebakend plan voor de mergelgroeven in Riemst en een thematisch plan rond de hoogstamboomgaarden. Het uiteindelijke doel is dat er concrete beleidsmaatregelen uit voortvloeien – een beleid dat zoveel mogelijk gedragen én gecoördineerd is. Meer informatie vindt u hier.

Nieuwsgierig naar deze projecten en zin om inspiratie op te doen? Neem dan deel aan deze masterclass! Inschrijven kan via de FARO-kalender.

Foto: Agentschap Onroerend erfgoed

Anne-Cathérine Olbrechts